Kendini Aşan Her Engeli Aşar....

Eğitim Portali Anasayfa Test Kulübü Kurumsal Özel Ders Anasayfa Rehberlik Anasayfa
Bu site Test Kulübü Eğitim Merkezi'nin Hizmetidir.

 

HANGİ MESLEK HANGİ ALANDA?

Y-ÖSS SAY İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

Ortaöğretim Alanları/Kolları

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

Fen Bilimleri

Fen

Klasik Fen

Tabii Bilimler

Matematik

Ağaç işleri ve Endüstri Müh.
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Balıkçılık Teknolojisi Müh
Beslenme ve Diyetetik
Bilgisayar Bilimleri Müh.
Bilgisayar Müh.
Bilgisayar ve Enformatik Müh.
Bilgisayar Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği Bilgisayar
Sistemleri Öğretmenliği
Bitkisel Üretim
Biyokimya
Biyoloji
Biyoloji Öğretmenliği
Çevre Müh.
Deniz Teknolojisi Müh.
Deniz Ulaştırma İşletme Müh.
Deri Teknolojisi
Diş Hekimliği
Ebelik
Eczacılık
Elektrik Müh.
Elektrik-Elektronik Müh.
Elektronik Müh.
Elektronik ve Haberl. Müh.
Endüstri Müh.
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fizik
Fizik Antropoloji
Fizik Müh.
Fizik Öğretmenliği
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Gemi İnşaatı Müh.
Gemi Makineleri İşletme Müh.
Gıda Müh.
Güverte
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
Havacılık Müh.
Hayvansal Üretim
Hemşirelik
Hidrojeoloji Müh.
İlköğretim Matematik
Öğretmenliği
İnşaat Müh.
İstatistik
İstatistik ve Bilgisayar
Biliml.
İşletme Müh.
Jeodezi ve
Fotogrametri Müh.
Jeofizik Müh.
Kimya
Kimya Müh.
Kimya Öğretmenliği Kontrol ve Bilgisayar Müh.Maden
Müh.Makine
Müh.Matematik
Matematik
Mühendisliği

Matematik Öğretmenliği
Matematik-Bilgisayar
Matematik-Bilgisayar Prog.
Metalurji Müh.
Metalürji ve Malzeme Müh.
Meteoroloji Müh.
Mimarlık
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Nükleer Enerji Müh.
Orman Endüstrisi Müh.
Orman Müh.
Paleoantropoloji
Petrol ve Doğalgaz Müh.
Peyzaj Mimarlığı
Sağlık Memurluğu
Seramik Müh.
Sistem Müh.
Su Ürünleri
Şehir ve Bölge Planlama
Tarım Teknolojisi
Tekstil Müh.
Tıbbi Biyolojik Bilimler
Tıp
Tütün Eksperliği
Uçak Gövde Bakım
Uçak Motor Bakım Uçak Müh.
Uzay Müh.
Veteriner

 

Y-ÖSS EA İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Ortaöğretim Alanları/Kolları

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

Türkçe-Matematik

Aktüarya
Anaokulu Öğretmenliği
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bilim Tarihi
Çalışma Ekonomisi ve End. İliş.
Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi
Ekonometri
Ekonomi
Enformatik
Ev Ekonomisi
Felsefe
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Hukuk
İktisat
İşletme

İşletme-İktisat
Kamu Yönetimi
Konaklama İşletmeciliği
Maliye
Muhasebe
Okul Öncesi Öğretmenliği
Psikoloji
Sağlık Eğitimi
Sağlık İdaresi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Yönetimi
Sermaye Piyasası
Seyahat İşletmeciliği
Sınıf Öğretmenliği
Sigortacılık
Sivil Hava Ulaştırma
İşletmeciliği
Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Sosyoloji
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği
ve Otelcilik Turizm ve Otel
İşletmeciliği
Turizmde Bilgisayar
Teknolojisi
Turizmde Büro yönetimi
Uluslararası Finans
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret
Yiyecek İçecek
İşletmeciliği
Yönetim Bilişim
Sistemleri

Klasik Fen
Fen Bilimleri
Fen
Tabii Bilimler
Matematik

Anaokulu Öğretmenliği
Ekonometri
Felsefe

İktisat
İşletme

Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği

Sosyal Bilimler
Edebiyat
Sosyal Bilimler
ve Edebiyat
Dil ve Edebiyat
Genel Kültür

Anaokulu Öğretmenliği
Çalışma Ekonomisi
ve End. İliş.
Felsefe
Felsefe Grubu
Öğretmenliği İktisat

İşletme
Okul Öncesi
Öğretmenliği
Psikoloji
Sınıf Öğretmenliği

Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Sosyoloji
Uluslararası İlişkiler

Yabancı Dil

Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği
ve Otelcilik

Turizm ve Otel
İşletmeciliği
Turizmde Büro
Yönetimi
Uluslararası Finans

Uluslararası İlişkilerUluslararası Ticaret

 

Y-ÖSS SÖZ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

Ortaöğretim Alanları/Kolları

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

Sosyal Bilimler
Edebiyat
Sosyal Bilimler ve
Edebiyat
Dil ve Edebiyat
Genel Kültür

Arkeoloji ve Sanat
Tarihi
Arşivcilik
Basın ve Yayımcılık
Coğrafya
Coğrafya öğretmenliği
Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatı
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Dokümantasyon ve
Enformasyon
Eğitim İletişim ve
Planlaması
Eski Çağ Dilleri ve
Kültürleri
Etnoloji
Ev İdaresi ve Aile
Ekonomisi
Gazetecilik
Görme Engelliler
Öğretmenliği
Halk Bilimi ( Folklor )
Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hititoloji
İlahiyat
İletişim
İletişim Sanatları
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
İşitme Engelliler
Öğretmenliği
Klasik Arkeoloji
Kütüphanecilik
Medya İletişim Sistemleri
Prehistorya
Protohistorya ve Ön Asya
Arkeolojisi
Radyo, Televizyon ve
Sinema
Radyo-TV-Sinema ve
Görsel Sanatlar
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Reklamcılık

Sanat Tarihi
Sinema ve Televizyon
Sinema-TV
Sosyal Antropoloji
Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği
Sosyal Hizmetler
Sümeroloji
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Televizyon
Gazeteciliği
Türk Dili ve
Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenliği
Türk Halk Bilimi
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler
Öğretmenliği

Sanat, Sanat (Müzik )
Sanat ( Resim )
Müzik
Resim

Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Sanat Tarihi

Anadolu İmam
Hatip Lisesi
İmam Hatip Lisesi
İmam Hatip Okulu

İlahiyat
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Türkçe-Matematik

Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği

 

Y-ÖSS DİL İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

Ortaöğretim Alanları/Kolları

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

Yabancı Dil

Alman Dili ve
Edebiyatı
Alman Dili ve Kültürü
Almanca
Öğretmenliği
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Arap Dili ve
Edebiyatı
Arapça Öğretmenliği
Bulgar Dili ve
Edebiyatı
Çağdaş Yunan Dili
ve Edebiyatı
Çin Dili ve Edebiyatı
Dil Bilimi
Fars Dili ve Edebiyatı
Fransız Dili ve
Edebiyatı

Fransızca Öğretmenliği
Hindoloji
Hungaroloji
İngiliz Dil Bilimi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Kültürü
İngilizce Öğretmenliği
İspanyol Dili ve
Edebiyatı
İtalyan Dili ve
Edebiyatı
Japon Dili ve
Edebiyatı
Japonca
Öğretmenliği

Karşılaştırmalı Edebiyat
Kore Dili ve Edebiyatı
Latin Dili ve edebiyatı
Leh dili ve edebiyatı
Mütercim-Tercümanlık
Romen Dili ve Edebiyatı
Rus Dili ve Edebiyatı
Sinoloji
Turist Rehberliği
Urdu Dili ve Edebiyatı
Yunan Dili ve Edebiyatı

 

 

Anadolu Öğretmen Liseleri ve Öğretmen Liselerinin Ek Puan Verilecek Alanları ve Kolları

Fen Bilimleri
Fen
Klasik Fen
Tabii Bilimler
Matematik

Biyoloji Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği

Türkçe-Matematik

İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Matematik
Matematik Öğretmenliği

Sosyal Bilimler
Edebiyat
Sosyal Bil. Ve Edebiyat
Genel Kültür
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Matematik
Öğretmen Okulu
Köy Enstitüsü

Coğrafya Öğretmenliği
Görme Engelliler Öğretmenliği
İşitme Engelliler Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği

Fen
Fen Bilimleri
Klasik Fen
Tabii Bilimler
Matematik

Görme Engelliler Öğretmenliği
İşitme Engelliler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği

 

 

 

Test Kulübü Eğitim Merkezi
Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:254/5 Göztepe İstanbul

© 2001 - 2006 Testkulubu.com - Egitimim.com --- Tüm hakları saklıdır ©
testkulubu@testkulubu.com