Kendini Aşan Her Engeli Aşar....

Eğitim Portali Anasayfa Test Kulübü Kurumsal Özel Ders Anasayfa Rehberlik Anasayfa
Bu site Test Kulübü Eğitim Merkezi'nin Hizmetidir.

 

ALAN SEÇİMİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER

ÖSYM, 1999 yılından itibaren yeni bir uygulama başlatmıştır. Üniversiteye girişte, lisede öğrenim gördüğü alana uygun tercih yapan öğrenciler, "Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları" farklı katsayılarla çarpılarak ödüllendirilmiştir.
2002 yılında yapılan yeni bir değişiklikle "Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanının" etkisi % 3 artırılarak % 17,5'den % 21'e çıkartılmıştır.

Bu uygulamayla birlikte, meslek liselerinde okuyan öğrencileri kendi alanlarında tercih yapmaya özendirmek için ek puan uygulaması başlatılmıştır.

Böylece liselerde okuyan öğrencilerin seçtikleri alanda, meslek lisesi öğrencilerinin de seçtikleri bölümde öğrenim görmeleri sağlanacaktır.

Üniversiteye girişte herhangi bir katkısı olmadığı düşüncesiyle öğrenciler bugüne kadar alan seçimine önem vermiyorlardı. Yeni uygulama ile öğrencilerin, velilerin, rehber öğretmenlerin alan seçimine önem vermeleri sağlanmış ve okul dersleri üniversiteye girişte daha etkili hale getirilmiştir.

 

1. Alan Seçimi Ne Zaman Yapılır?

Liselerde sınıf geçme yönetmeliğine göre; alan seçimi 9. sınıfın sonunda yapılır. Ancak bu seçim 9. sınıfın başında planlanmalıdır. Çünkü; bir öğrencinin belirli bir alanı seçebilmesi için o alanın kaynak derslerinin yıl sonu ağırlıklı ortalamasının belirli bir barajın üstünde olması gerekir. O halde bir öğrenci, 9. sınıfın başında seçeceği alanı belirlemeli ve seçeceği alanın kaynak derslerinin notlarını belirtilen barajın üstüne çıkarmaya çalışmalıdır.

9. sınıfın sonundan başlamak üzere yaz boyunca, 10. sınıfın ders yılının başlamasını izleyen bir ay içinde şartlarını taşıdığı bir alanda seçimini yapabilir.

2. Alanlar Nasıl Belirlenir?

Alanlar, öğrencinin 9. sınıftaki başarısına ve isteğine, öğrenci velisinin yazılı isteğine bakılarak; ilgili müdür yardımcısının, sınıf öğretmeninin ve rehber öğretmenin görüşüne başvurularak belirlenir.

a) Öğrencinin başarısı

Öğrencilerin belirli bir alana yönelebilmesi için 9. sınıf sonunda o alana kaynaklık eden derslerin herbirinden başarılı olma zorunluluğu vardır

 Eğer öğrenci hiçbir alan için bu şartları taşımıyorsa en yüksek ortalamaya sahip olduğu alana yönlendirilir.

Öğrenciler şartlarını taşıdıkları birden fazla alandan herhangi birini tercih edebilirler.

Öğrenci eğer şartlarını taşımadığı bir alanı arzu ediyorsa kendi ortalamasının, seçtiği alanı tercih eden en düşük not ortalamalı öğrenciden yüksek olması yeterli kabul edilir.

b) idare, öğretmen, öğrenci ve velinin görüşü

Okulda, müdür yardımcısı nezaretinde sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenin yardımı ile öğrenci ve velinin görüşü alınarak, alan seçimine birlikte karar verilir. Bu karar için öğrencinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu şartları taşıması gerekir.

3. Alan İçin Not Yükseltme

Bir öğrenci, istediği alana ait şartları taşımıyorsa, en fazla 3 dersten ortalama yükseltme sınavına girebilir. Ortalama yükseltme sınavına girilecek dersler, veli ve sınıf öğretmeni ile birlikte belirlenip velinin yazılı isteğiyle yürürlüğe girer.

4. Alan Değiştirme

Öğrenciler 10.sınıfta ilk bir ay içerisinde yeni geçecekleri alanın koşullarını taşımak kaydıyla alan değiştirebilirler.

10. sınıftan sonraki  sınıflarda not sistemine bakılmaksızın, isteyen öğrenci ders yılını başlamasını izleyen bir ay içinde alanını değiştirebilir.

 Alanını değiştiren öğrenci, yeni alana ait derslerden sorumlu tutulur.

 Önceki alanında varsa sorumlu olduğu dersten muaf tutulur.

Alan seçmeli dersleri ile seçmeli derslerdeki sorumluluk durumunda değişiklik yapılmaz.

5. Alana Yönelmeye Kaynaklık Eden Dersler

 

ALANLAR

KAYNAK DERSLERİ

Fen Bilimleri

Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik

Sosyal Bilimler

Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya

Türkçe-Matematik

Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik

Yabancı Dil

Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil

 

 

6. Derslerin Seçimi

Ders yılı sonunda okulun bina ve imkanları, öğretmen durumu dikkate alınarak açılabilecek alan/bölüm ve seçmeli derslerin tümü idarece ilan edilir.

Ders bitiminden 10 gün önce, bitimden sonra 10 gün, toplam 20 gün içinde ilan edilen dersler arasından seçim yapılır.

Seçimde sınıf öğretmeni, veli ve öğrenci birlikte karar verirler.

Veli, isteğini yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirir.

Ders seçiminde, sınıf öğretmeni, öğrenci gelişim dosyasındaki bilgilere bakarak öğrencinin geçmiş yıllardaki başarısını dikkate alır.

 

Alan Seçiminin Üniversiteye Girişteki Önemi Nedir???

Eğer öğrenciler alan seçimini doğru yapmazlarsa 25 ile 50 arasında değişen bir puan kaybına uğrayacaklardır. Bu, ortalama binlerce kişinin gerisinde kalma anlamına gelir.

Öğrencilerin, 9. sınıf sonunda bu kılavuzdaki bilgilere bakarak alan seçimini yapmaları gerekir.

Alan seçimi, bir anlamda hayat boyu sürdürülecek mesleğin seçimi anlamına gelmektedir.

Öğrenciler kendi alanı dışındaki okulları da kazanabilirler, ancak bunun çok zor olduğu herkesçe bilinmelidir.

Seçilen alana uygun tercih yapılması halinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı 0,8 katsayısı ile, alandan farklı tercih yapıldığında ise 0.3 ile çarpılacaktır.

Meslek lisesi öğrencilerinin alanıyla ilgili tercih yapmaları halinde bu katsayı (0,8+0,24) = 1,04 olacaktır.

Meslek lisesi öğrencileri alan seçimini doğru yapmazlarsa 37 ile 74 puan arasında değişen bir puan kaybına uğrayabilirler.

AOBP'nin 100 ile 50 arasında değiştiği düşünülürse puan farkının 25-50 puan arasında değişme göstereceği gerçektir.

Rehberlik

Yüksek Öğretim Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri

2 Yıllık Sözel

Program Adı Öğretim Süresi Puan türü
Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi 2 SÖZ-1
Adalet 2 SÖZ-1
Adalet Meslek Yüksekokulu 2 SÖZ-1
Aşçılık 2 SÖZ-1
Büro Yönetimi ve Sekreterlik 2 SÖZ-1
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 SÖZ-1
Cilt Bakımı ve Güzellik 2 SÖZ-1
Çini ışlemeciliği 2 SÖZ-1
Çocuk Gelişimi 2 SÖZ-1
Deri Konfeksiyon 2 SÖZ-1
Diş Teknik Sekreterliği 2 SÖZ-1
El Sanatları 2 SÖZ-1
Fotoğrafçılık 2 SÖZ-1
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 2 SÖZ-1
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2 SÖZ-1
Geleneksel El Sanatları 2 SÖZ-1
Görsel ıletişim 2 SÖZ-1
Halı ve Kilim 2 SÖZ-1
Halıcılık 2 SÖZ-1
Halıcılık ve Desinatörlüğü 2 SÖZ-1
Halkla ılişkiler 2 SÖZ-1
Halkla ılişkiler ve Reklamcılık 2 SÖZ-1
Halkla ılişkiler ve Tanıtım 2 SÖZ-1
Hazır Yemek ve Aşçılık 2 SÖZ-1
Host ve Hosteslik (Otobüs) 2 SÖZ-1
ıletişim ve Halkla ılişkiler 2 SÖZ-1
Kuaförlük 2 SÖZ-1
Mimari Dekoratif Sanatlar 2 SÖZ-1
Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 SÖZ-1
Radyo ve Televizyon Yayımcılığı 2 SÖZ-1
Serigrafi 2 SÖZ-1
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 SÖZ-1
Uygulamalı ıngilizce-Türkçe Çevirmenlik 2 SÖZ-1
Yerel Yönetimler 2 SÖZ-1
2 Yıllık Eşit Ağırlık
Program Adı Öğretim Süresi Puan türü
Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) 2 --
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Açıköğretim) 2 --
Dış Ticaret (Açıköğretim) 2 --
Ev ıdaresi (Açıköğretim) 2 --
Halkla ılişkiler (Açıköğretim) 2 --
İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) 2 --
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) 2 --
Muhasebe (Açıköğretim) 2 --
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) 2 --
Sağlık Kurumları ışletmeciliği (Açıköğretim) 2 --
Sosyal Bilimler (Açıköğretim) 2 --
Tarım (Açıköğretim) 2 --
Turizm ve Otel ışletmeciliği (Açıköğretim) 2 --
Yerel Yönetimler (Açıköğretim) 2 --
Turizm Rehberliği 2 DİL
Arıcılık 2 EA-1
At Antrenörlüğü 2 EA-1
Atçılık İşletmeciliği 2 EA-1
Av ve Yaban Hayatı 2 EA-1
Ayakkabı Tasarımı 2 EA-1
Bağcılık 2 EA-1
Bahçe Ziraatı 2 EA-1
Bankacılık 2 EA-1
Bankacılık ve Sigortacılık 2 EA-1
Besicilik 2 EA-1
Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) 2 EA-1
Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) 2 EA-1
Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama 2 EA-1
Borsa ve Finans 2 EA-1
Çay Eksperliği 2 EA-1
Dekor Tasarımı 2 EA-1
Deniz ve Liman işletme 2 EA-1
Dericilik 2 EA-1
Dış Ticaret 2 EA-1
Dış Ticaret ve Avrupa Birliği 2 EA-1
Doğal Taş Dekorasyonu 2 EA-1
Emlak ve Emlak Yönetimi 2 EA-1
Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme 2 EA-1
Endüstriyel Tavukçuluk 2 EA-1
Et Endüstrisi 2 EA-1
e-Ticaret 2 EA-1
Fındık Eksperliği 2 EA-1
Fidan ve Fidecilik 2 EA-1
Fidan Yetiştirme 2 EA-1
Film Yapım Teknikleri 2 EA-1
Finans 2 EA-1
Gemoloji ve Mücevher 2 EA-1
Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı 2 EA-1
Grafik 2 EA-1
Grafik Tasarımı 2 EA-1
Gümrük ışletme 2 EA-1
Hastane Yönetimi ve Organizasyon 2 EA-1
İnsan Kaynakları 2 EA-1
İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı 2 EA-1
İpek Böcekçiliği 2 EA-1
İşletme 2 EA-1
İşletme (Uzaktan Eğitim) 2 EA-1
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 2 EA-1
İthalat-İhracat 2 EA-1
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 2 EA-1
Karayolu Ulaşımı ve Trafik 2 EA-1
Kıymetli Taş ve Metal ışlemeciliği 2 EA-1
Kooperatifçilik 2 EA-1
Kostüm Tasarımı 2 EA-1
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 EA-1
Lojistik 2 EA-1
Maliye 2 EA-1
Mantarcılık 2 EA-1
Masaüstü Yayıncılık 2 EA-1
Matbaacılık 2 EA-1
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 2 EA-1
Mermer Teknolojisi 2 EA-1
Mermercilik 2 EA-1
Meyve-Sebze ışleme 2 EA-1
Moda Tasarımı 2 EA-1
Moda ve Tekstil Tasarımı 2 EA-1
Muhasebe 2 EA-1
Nalbantlık 2 EA-1
Odun Dışı Orman Ürünleri 2 EA-1
Organik Tarım 2 EA-1
Ormancılık 2 EA-1
Orta Kademe Yöneticilik 2 EA-1
Otobüs ışletmeciliği 2 EA-1
Otobüs şoförlüğü (Kaptanlık) 2 EA-1
Özel Güvenlik ve Koruma 2 EA-1
Para ve Sermaye Yönetimi 2 EA-1
Pazarlama 2 EA-1
Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri 2 EA-1
Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 EA-1
Raylı Sistemler ışletmeciliği 2 EA-1
Restorasyon 2 EA-1
Restorasyon ve Konservasyon 2 EA-1
Savunma ve Güvenlik 2 EA-1
Sebze Üretimi 2 EA-1
Seracılık 2 EA-1
Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 EA-1
Sigortacılık 2 EA-1
Sivil Hava Ulaştırma ışletmeciliği 2 EA-1
Su Ürünleri 2 EA-1
Sualtı 2 EA-1
Subtropik İklim Bitkileri 2 EA-1
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 EA-1
Süt ve Ürünleri 2 EA-1
Takı Tasarımı ve Süs Taşları ışlemeciliği 2 EA-1
Tapu Kadastro 2 EA-1
Tarım ışletmeciliği ve Pazarlama 2 EA-1
Tarım Ürünlerinin Muhafazası ve Depolanması 2 EA-1
Tarımsal İşletmecilik 2 EA-1
Tarımsal Kooperatifçilik 2 EA-1
Tarımsal Laboratuvar 2 EA-1
Tarımsal Pazarlama 2 EA-1
Tarımsal Sulama Yönetimi 2 EA-1
Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri 2 EA-1
Tarla Bitkileri 2 EA-1
Tasarım ve Basım-Yayımcılık 2 EA-1
Tavukçuluk 2 EA-1
Televizyon Yapım ve Yönetimi 2 EA-1
Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama 2 EA-1
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 EA-1
Ticaret ve Yönetim 2 EA-1
Tohumculuk 2 EA-1
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 EA-1
Turizm ve Seyahat İşletmeciliği 2 EA-1
Tütün Yetiştiriciliği ve İşlemeciliği 2 EA-1
Uluslararası Lojistik 2 EA-1
Uluslararası Ticaret 2 EA-1
Uluslararası Ticaret Yönetimi 2 EA-1
Uygulamalı Takı Teknolojisi 2 EA-1
Yağ Endüstrisi 2 EA-1
Yatçılık ve Yat İşletmeciliği 2 EA-1
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 EA-1
Zeytin Endüstrisi 2 EA-1
Zeytin Yetiştiriciliği ve Değerlendirilmesi 2 EA-1
2 Yıllık Dil
Turizm Rehberliği 2 DİL
2 Yıllık Açıköğretim
Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) 2 --
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Açıköğretim) 2 --
Dış Ticaret (Açıköğretim) 2 --
Ev İdaresi (Açıköğretim) 2 --
Halkla İlişkiler (Açıköğretim) 2 --
İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) 2 --
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) 2 --
Muhasebe (Açıköğretim) 2 --
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) 2 --
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) 2 --
Sosyal Bilimler (Açıköğretim) 2 --
Tarım (Açıköğretim) 2 --
Turizm ve Otel ışletmeciliği (Açıköğretim) 2 --
Yerel Yönetimler (Açıköğretim) 2 --
4 Yıllık Açıköğretim
Çalışma Eko.ve Endüstri İlişkileri(Açıköğretim) 4 --
İktisat (Açıköğretim) 4 --
İşletme (Açıköğretim) 4 --
Kamu Yönetimi (Açıköğretim) 4 --
Maliye (Açıköğretim) 4 --
Okul Öncesi Öğretmenliği (Açıköğretim) 4 --
4 Yıllık Dil
Alman Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Almanca Öğretmenliği 4 DİL
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 4 DİL
Arap Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Arapça Öğretmenliği 4 DİL
Bulgar Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Çeviribilim 4 DİL
Çin Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Dilbilim 4 DİL
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Fars Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Fransız Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Fransızca Öğretmenliği 4 DİL
Hindoloji 4 DİL
Hungaroloji 4 DİL
İngiliz Dil Bilimi 4 DİL
İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL
İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
İngilizce Öğretmenliği (Açıköğretim) 4 DİL
İspanyol Dili ve Edebiyatı 4 DİL
İtalyan Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Japon Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Japonca Öğretmenliği 4 DİL
Karşılaştırmalı Edebiyat 4 DİL
Kore Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Latin Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Leh Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Mütercim-Tercümanlık 4 DİL
Rus Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Sinoloji 4 DİL
Turist Rehberliği 4 DİL
Urdu Dili ve Edebiyatı 4 DİL
Yunan Dili ve Edebiyatı 4 DİL
4 Yıllık Eşit Ağırlık
Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği 4 EA-1
Bankacılık (Yüksekokul) 4 EA-1
Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) 4 EA-1
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 4 EA-1
Denizcilik ışletmeleri Yönetimi 4 EA-1
Giyim Endüstrisi Öğretmenliği 4 EA-1
İşletme Öğretmenliği 4 EA-1
Matbaa Öğretmenliği 4 EA-1
Moda Tasarımı 4 EA-1
Moda Tasarımı Öğretmenliği 4 EA-1
Muhasebe (Yüksekokul) 4 EA-1
Muhasebe Bilgi Sistemleri 4 EA-1
Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği 4 EA-1
Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA-1
Pazarlama Öğretmenliği 4 EA-1
Sermaye Piyasası 4 EA-1
Seyahat İşletmeciliği 4 EA-1
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 4 EA-1
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğr. 4 EA-1
Sigortacılık 4 EA-1
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 4 EA-1
Sosyal Hizmet (Yüksekokul) 4 EA-1
Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 EA-1
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 4 EA-1
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 EA-1
Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 EA-1
Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) 4 EA-1
Üstün Zekalılar Öğretmenliği 4 EA-1
Yiyecek-ıçecek İşletmeciliği 4 EA-1
Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) 4 EA-1
Konaklama İşletmeciliği 4 EA-1
Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği 4 EA-1
Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA-2
Antropoloji 4 EA-2
Avrupa Birliği İlişkileri 4 EA-2
Bankacılık (Fakülte) 4 EA-2
Bankacılık ve Finans (Fakülte) 4 EA-2
Bankacılık ve Finansman 4 EA-2
Bankacılık ve Sigortacılık 4 EA-2
Bilgi ve Belge Yönetimi 4 EA-2
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA-2
Deniz ışletmeciliği ve Yönetimi 4 EA-2
Ekonometri 4 EA-2
Ekonomi 4 EA-2
Ekonomi ve Finans 4 EA-2
Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 EA-2
Felsefe 4 EA-2
Hukuk 4 EA-2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 EA-2
İktisat 4 EA-2
İnsan Kaynakları Yönetimi 4 EA-2
İşletme 4 EA-2
İşletme Bilgi Yönetimi 4 EA-2
İşletme Enformatiği 4 EA-2
İşletme-Ekonomi 4 EA-2
Kamu Yönetimi 4 EA-2
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği 4 EA-2
Küresel ve Uluslararası ılişkiler 4 EA-2
Lojistik Yönetimi 4 EA-2
Maliye 4 EA-1
Muhasebe (Fakülte) 4 EA-2
Muhasebe ve Finansal Yönetim 4 EA-2
Pazarlama 4 EA-2
Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım 4 EA-2
Psikoloji 4 EA-2
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 EA-2
Reklamcılık 4 EA-2
Sağlık İdaresi 4 EA-2
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4 EA-2
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları 4 EA-2
Sınıf Öğretmenliği 4 EA-2
Sigortacılık ve Risk Yönetimi 4 EA-2
Siyaset Bilimi 4 EA-2
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA-2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ılişkiler 4 EA-2
Sosyal Hizmet (Fakülte) 4 EA-2
Sosyal Hizmetler 4 EA-2
Sosyoloji 4 EA-2
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) 4 EA-2
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte) 4 EA-2
Turizm ve Otelcilik (Fakülte) 4 EA-2
Ulaştırma ve Lojistik 4 EA-2
Uluslararası Finans 4 EA-2
Uluslararası İlişkiler 4 EA-2
Uluslararası ılişkiler ve Avrupa Birliği 4 EA-2
Uluslararası İşletme 4 EA-2
Uluslararası İşletmecilik 4 EA-2
Uluslararası Lojistik 4 EA-2
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte) 4 EA-2
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul) 4 EA-2
Uluslararası Ticaret (Fakülte) 4 EA-2
Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 EA-2
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 4 EA-2
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) 4 EA-2
Felsefe Grubu Öğretmenliği 4 EA-2
4 Yıllık Sayısal
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY-1
Aktüerya 4 SAY-1
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) 4 SAY-1
Bilgi Teknolojileri 4 SAY-1
Bilgisayar Öğretmenliği 4 SAY-1
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği 4 SAY-1
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 SAY-1
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği 4 SAY-1
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY-1
Bilişim Sistemleri ve Tek. (Yüksekokul) 4 SAY-1
Döküm Öğretmenliği 4 SAY-1
Ebelik 4 SAY-1
Elektrik Öğretmenliği 4 SAY-1
Elektronik Öğretmenliği 4 SAY-1
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği 4 SAY-1
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği 4 SAY-1
Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği 4 SAY-1
Enerji Öğretmenliği 4 SAY-1
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) 4 SAY-1
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY-1
Güverte (Yüksekokul) 4 SAY-1
Havacılık Elektrik ve Elektroniği 4 SAY-1
Hemşirelik 4 SAY-1
Kalıpçılık Öğretmenliği 4 SAY-1
Kontrol Öğretmenliği 4 SAY-1
Makine (Yüksekokul) 4 SAY-1
Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği 4 SAY-1
Mekatronik Öğretmenliği 4 SAY-1
Metal Öğretmenliği 4 SAY-1
Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği 4 SAY-1
Otomotiv Öğretmenliği 4 SAY-1
Talaşlı Üretim Öğretmenliği 4 SAY-1
Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği 4 SAY-1
Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği 4 SAY-1
Tekstil Öğretmenliği 4 SAY-1
Tekstil Terbiye Öğretmenliği 4 SAY-1
Telekomünikasyon Öğretmenliği 4 SAY-1
Tesisat Öğretmenliği 4 SAY-1
Tütün Eksperliği 4 SAY-1
Uçak Elektrik-Elektronik 4 SAY-1
Uçak Gövde - Motor 4 SAY-1
Uçak Gövde - Motor Bakım 4 SAY-1
Yapı Öğretmenliği 4 SAY-1
Yapı Ressamlığı Öğretmenliği 4 SAY-1
Yapı Tasarımı Öğretmenliği 4 SAY-1
Kimya Öğretmenliği 4 SAY-1
Aktüerya Bilimleri 4 SAY-2
Astronomi ve Uzay Bilimleri 4 SAY-2
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 4 SAY-2
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) 4 SAY-2
Bilgisayar Bilimleri 4 SAY-2
Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY-2
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri 4 SAY-2
Bilgisayar-Enformatik 4 SAY-2
Bilişim Sistemleri Mühendisliği 4 SAY-2
Bilişim Sistemleri ve Tek. (Fakülte) 4 SAY-2
Biyokimya 4 SAY-2
Biyoloji 4 SAY-2
Biyomedikal Mühendisliği 4 SAY-2
Biyomühendislik 4 SAY-2
Çevre Bilimleri ve Yönetimi 4 SAY-2
Çevre Mühendisliği 4 SAY-2
Deniz Teknolojisi Mühendisliği 4 SAY-2
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 4 SAY-2
Deri Mühendisliği 4 SAY-2
Elektrik Mühendisliği 4 SAY-2
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY-2
Elektronik Mühendisliği 4 SAY-2
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 4 SAY-2
Endüstri Mühendisliği 4 SAY-2
Endüstri Sistemleri Mühendisliği 4 SAY-2
Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 SAY-2
Endüstriyel Tasarım 4 SAY-2
Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 SAY-2
Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 SAY-2
Finans Matematiği 4 SAY-2
Fizik 4 SAY-2
Fizik Mühendisliği 4 SAY-2
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Fakülte) 4 SAY-2
Gemi inşaatı Mühendisliği 4 SAY-2
Gemi inşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 4 SAY-2
Gemi Makineleri işletme Mühendisliği 4 SAY-2
Genetik ve Biyomühendislik 4 SAY-2
Gıda Mühendisliği 4 SAY-2
Güverte (Fakülte) 4 SAY-2
Havacılık ve Uzay Mühendisliği 4 SAY-2
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 4 SAY-2
Hidrojeoloji Mühendisliği 4 SAY-2
İç Mimarlık 4 SAY-2
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAY-2
İmalat Mühendisliği 4 SAY-2
İnşaat Mühendisliği 4 SAY-2
İstatistik 4 SAY-2
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 4 SAY-2
İşletme Mühendisliği 4 SAY-2
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 4 SAY-2
Jeofizik Mühendisliği 4 SAY-2
Jeoloji Mühendisliği 4 SAY-2
Kontrol Mühendisliği 4 SAY-2
Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması 4 SAY-2
Maden Mühendisliği 4 SAY-2
Makine (Fakülte) 4 SAY-2
Makine Mühendisliği 4 SAY-2
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 4 SAY-2
Malzeme Mühendisliği 4 SAY-2
Matematik 4 SAY-2
Matematik Mühendisliği 4 SAY-2
Matematik-Bilgisayar 4 SAY-2
Mekatronik Mühendisliği 4 SAY-2
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY-2
Meteoroloji Mühendisliği 4 SAY-2
Mimarlık 4 SAY-2
Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAY-2
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları 4 SAY-2
Nükleer Enerji Mühendisliği 4 SAY-2
Orman Endüstrisi Mühendisliği 4 SAY-2
Orman Mühendisliği 4 SAY-2
Otomotiv Mühendisliği 4 SAY-2
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 4 SAY-2
Peyzaj Mimarlığı 4 SAY-2
Seramik Mühendisliği 4 SAY-2
Sistem Mühendisliği 4 SAY-2
Su Ürünleri 4 SAY-2
Şehir ve Bölge Planlama 4 SAY-2
Tarım İşletmeciliği 4 SAY-2
Tekstil Mühendisliği 4 SAY-2
Telekomünikasyon Mühendisliği 4 SAY-2
Uçak Mühendisliği 4 SAY-2
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar 4 SAY-2
Uzay Mühendisliği 4 SAY-2
Üretim Mühendisliği 4 SAY-2
Yazılım Mühendisliği 4 SAY-2
Ziraat Mühendisliği 4 SAY-2
Kimya 4 SAY-2
Kimya Mühendisliği 4 SAY-2
Kimya-Biyoloji Mühendisliği 4 SAY-2
Biyoloji Öğretmenliği 4 SAY-2
Diş Hekimliği 4 SAY-2
Eczacılık 4 SAY-2
Fizik Öğretmenliği 4 SAY-2
Matematik Öğretmenliği 4 SAY-2
Veteriner 4 SAY-2
Tıp 4 SAY-2
4 Yıllık Sözel
Büro Yönetimi Öğretmenliği 4 SÖZ-1
Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği 4 SÖZ-1
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği 4 SÖZ-1
Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği 4 SÖZ-1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğr. 4 SÖZ-1
Giyim Öğretmenliği 4 SÖZ-1
Görme Engelliler Öğretmenliği 4 SÖZ-1
Hazır Giyim Öğretmenliği 4 SÖZ-1
İlahiyat 4 SÖZ-1
İşitme Engelliler Öğretmenliği 4 SÖZ-1
Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği 4 SÖZ-1
Nakış Öğretmenliği 4 SÖZ-1
Turizm Animasyon 4 SÖZ-1
Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 SÖZ-1
Arkeoloji 4 SÖZ-2
Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 SÖZ-2
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı 4 SÖZ-2
Basın ve Yayın 4 SÖZ-2
Coğrafya 4 SÖZ-2
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZ-2
Gazetecilik 4 SÖZ-2
Halkbilim 4 SÖZ-2
Halkla İlişkiler 4 SÖZ-2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 SÖZ-2
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ-2
Hititoloji 4 SÖZ-2
İletişim 4 SÖZ-2
Kültür Yönetimi 4 SÖZ-2
Medya ve İletişim 4 SÖZ-2
Medya ve İletişim Sistemleri 4 SÖZ-2
Radyo ve Televizyon 4 SÖZ-2
Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ-2
Reklam Tasarımı ve İletişimi 4 SÖZ-2
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 4 SÖZ-2
Sanat Tarihi 4 SÖZ-2
Sanat Yönetimi 4 SÖZ-2
Sinema 4 SÖZ-2
Sinema ve Televizyon 4 SÖZ-2
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 SÖZ-2
Sümeroloji 4 SÖZ-2
Tarih 4 SÖZ-2
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı 4 SÖZ-2
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji 4 SÖZ-2
Türk Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ-2
Türk Halkbilimi 4 SÖZ-2
Türkçe Öğretmenliği 4 SÖZ-2
Coğrafya Öğretmenliği 4 SÖZ-2
Tarih Öğretmenliği 4 SÖZ-2
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 4 SÖZ-2

 

Test Kulübü Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

Merkez: Ethemefendi Cad. No:60 Erenköy İstanbul

Şube: Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:264/3 Göztepe İstanbul

© 2001 - 2008 Testkulubu.com - Egitimim.com --- Tüm hakları saklıdır ©
testkulubu@testkulubu.com