BOŞALTIM SİSTEMİ TEST - 3

1. Sağlıklı bir insanın böbreklerinde, süzülme ve geri emilme sırasında;
I. Kan proteinlerinin boşaltım kanalcığına geçmesi
II. Fazla iyonların aktif taşımayla, boşaltım kanalına bırakılması
III. Amonyağın üreye dönüştürülmesi olaylarından hangileri gerçekleşmez?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

2.
- Balıklar
- Kurbağalar
- Kuşlar
- Memeliler
- Sürüngenler
Yukarıdaki omurgalı hayvanlar için ortak olmayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eşeyli olarak üreyebilme
B) İç iskelete sahip olma
C) Sinir kordonu taşıma
D) Boşaltım ürünlerinin çeşidi
E) Üyelere sahip olma

3.
- Akciğer -> Alveoller '
- Böbrek -> Nefronlar
- Bağırsak -> Mikrovilluslar
Yukarıda verilen "Organ -> Yapı birimi" çeşitleri için, aşağıdakilerden hangisi ortak bir özelliktir?

A) Boşaltım organlarıdır.
B) Yüzey genişletilmiştir.
C) Solunumda etkilidir.
D) Üre oluşumunda etkilidirler.
E) Besinlerin emilimini kolaylaştırırlar.

4. Böbreklerin yapısı ve çalışmasıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Böbrek dıştan içe doğru kabuk, öz ve havuzcuk bölgelerinden oluşur.
B) Süzülme kılcal damarlar ile nefron kapsülleri arasında olur.
C) İdrar toplama kanalcıkları havuzcuğa açılır.
D) Nefron kanalındaki maddelerin kana geri emilme hızına "süzme hızı" denir.
E) Süzülmeyi sağlayan kılcallar, iki atar damar arasında olup sabit bir kan basıncına
sahiptir.

5. Aşağıdakilerden hangisi, sağlıklı bir insanın idrarında, fazla miktarda bulunmaması gereken maddelerdendir?

A) Mineraller
B) Su ve iyonlar
C) Amino asitler
D) Üre ve diğer organik atıklar
E) Ürik asit

6. İnsanlarda, böbreğe giren ve böbrekten çıkan iki farklı damarda, aşağıdaki maddelerden hangisinin % de oranında en fazla değişiklik gözlenir?

A) Glikoz
B) Tuzlar
C) Su
D) Amino asit
E) Üre

7. Sağlıklı bir insanın böbrek nefronlarında gerçekleşen, süzülme, geri emilme ve idrar oluşumu esnasında;
I. Kan basıncı yüksek olduğu için süzülmenin fiziksel olarak gerçekleşmesi
II. Nefron kanallarında geri emilim sırasında aktif taşıma, difüzyon ve osmoz olaylarının gerçekleşmesi
III. İdrar toplama kanalında, bol su ve glikoz içeren idrarın birikmesi
durumlarından hangileri görülür?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

8. İnsanda metabolik artıkların atılmasına, doğrudan yardımcı olmayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Böbrekler
B) Vücut yüzeyi
C) Akciğerler
D) Kalın bağırsak
E) Karaciğer