TÜTÜN EKSPERLİĞİ  (MF-2, YGS-2)

 

Programın Amacı

Tütün eksperliği programının amacı; tütün bitkisinin yetiştirilmesinden, tütünün içilecek hale gelinceye kadar geçirdiği evrelerde yapılması gereken tüm işlemlerde çalışacak teknik insangücünü yetiştirmek ve bu konuda araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Tütün eksperliği yüksekokulunda eğitim süresi 4 yıl olup bu süre içinde matematik, kimya, biyoloji (özellikle botanik) alanında temel bilim dersleri, toprak bilgisi, gübreleme tekniği gibi tütün tarımı ile ilgili dersler, muhasebe sevk ve idare gibi işletmecilik dersleri okutulur. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak verilir.

Gereken Nitelikler

Tütün eksperliği programında, okumak isteyen bir kimsenin hem tarımsal hem de endüstriyel üretim faaliyetlerinden hoşlanması, temel bilimler yanında sosyoloji, ekonomi, psikoloji gibi sosyal bilimlere ilgi duyması ve bu alanlarda başarılı olması gerekir. Ayrıca, bu alanda çalışmak isteyen bir kimsenin düşüncelerini başkalarına aktarabilme ve başkaları ile olumlu ilişkiler kurabilme gücüne de sahip olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Tütün eksperliği programını bitirenlere "Tütün Endüstri Mühendisi" unvanı verilir. Tütün endüstri mühendisleri iyi kalite tütünün üretimi konusunda üreticiye yol gösterirler, üretilen tütünün öngörülen standartlara uygun olup olmadığını saptar ve bağlı oldukları kurum adına tütün alımı işlemini yürütürler.

Tütün endüstri mühendisi, kaliteli tütün üretimi ve tütün yapraklarını tüketicinin beğenisini kazanacak kalitede sigara, pipo, puro, enfiye veya çiğneme tütünü haline gelinceye kadar geçirdiği tüm aşamalarda bilimsel yöntemlerin uygulanması, bu yöntemlerin geliştirilmesi, ürünün depolanması ve pazarlanması alanında çalışır, iyi kalite tütün üretimi konusunda üreticileri aydınlatır. Görüldüğü gibi, tütün endüstri mühendisi hem tütün eksperi hem de tütün endüstrisini yöneten bir işletmeci gibi çalışmaktadır.

Çalışma Alanları

Tütün endüstri mühendislerinin başlıca çalışma alanı Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlardır.