SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ   (MF-2, YGS-2)

Programın Amacı

Su ürünleri alanında yetişen ziraat mühendisi, denizlerde, göllerde ve akarsulardaki besin olarak yararlanılabilecek hayvan ve bitkilerin yaşayışlarını inceler, üreme ve av dönemlerini belirler, bunların en ekonomik biçimde üretimini ve pazarlanmasını planlar, ürünlerin besin değerinin korunması için önlemler alır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Su ürünleri programında matematik, fizik, kimya, botanik, anatomi ve fizyoloji, genetik ve meteoroloji gibi temel derslerden başka tarımsal yapılar ve sulama, hayvan yetiştirme, hidrobiyoloji, oşinografi, balık biyolojisi, bitkisel su ürünleri ve üretim teknolojisi, su ürünleri mevzuatı, su kalitesi ve balık hastalıkları gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Ziraat mühendisliğinin su ürünleri alanında çalışmak isteyenlerin normalin üzerinde bir genel akademik yeteneğe sahip, temel bilimlere, özellikle zoolojiye ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı, inceleme ve araştırma merakı olan kimseler olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Su ürünleri programını bitirenlere "Ziraat Mühendisi" unvanı verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir.

Su ürünleri alanında yetişen ziraat mühendisi, suyu çevre olarak ele alıp fiziksel, kimyasal ve biyolojik bakımdan durumunu, suda yaşayan ve besin değeri olan canlıların özelliklerini inceler; su ürünlerinin artırılması, korunması, işlenmesi ile ilgili tesisleri projelendirir, ürünlerin pazarlanması için gerekli planlamaları yapar; su kirlenmesi, balık hastalıkları üzerinde incelemeler yapar ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasına çalışır.

Çalışma Alanları

Su ürünleri alanında yetişen ziraat mühendisleri Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarına bağlı su ürünleri üretme çiftliklerinde çalışabilirler veya kendileri özel üretme çiftlikleri kurabilirler.