İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (TM-2)

Programın Amacı :

Bu programın amacı insanın ihtiyaçlarına ve elindeki malzemenin niteliğine uygun olarak iç mekanın düzenlenmesi ve mekana özgü mobilyaların özgün biçimlerinin tasarımı ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapmaktır.

Öğretim  Süresi :

Öğretim süresi 4 yıldır. Tasarlama ,Temel Eğitim, Teknik Resim, İnsan Çevre İlişkileri, Yapı, Güzel Sanatlar, Uygarlık Tarihi, Bina Bilgisi dersleri okutulur. Daha sonraki yıllarda temeli daha çok tasarıma ve mekanın temel işlevine uygun rasyonel ve uyumlu çözümler araştırılır. Mekana özgü ekipmanların tasarımı yaptırılır.

Mezunların Unvanı ve İş olanakları :

Bu programda mezun olanlara İç Mimar unvanı verilir. İç mimarlık Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği’ne bağlı İç Mimarlık Odası içinde yer alır. İç Mimarlar mekan tasarımında ilk araştırmalardan yapının bitimine kadar mimarlık ekibinin içinde yer alırlar ve mekanların konu, boyut ve ekipmanlarını araştırır, belirler ve tasarımını hazırlarlar. Ayrıca yapıların yeniden düzenlenmesi ve işlevlere yönetilmesi konularında her türlü araştırma ve tasarımları yaparak projelerini düzenlerler. İç mimar, endüstri içinde mobilya tasarımcısı olarak da görev alırlar. Kültür kalıtı ve eski eser yapılarının ve yeniden kazanılması konularında her türlü restorasyon ve tasarım çalışmaları  da İç Mimarın uğraşılarıdır. Çalışma alanı tasarım aşamasında büro; uygulama ve denetim aşamasında yapılar; malzemelerin yapım aşamasında atölyeler ve fabrikalardır. İç Mimarlar yürürlükteki kanun ve sözleşme hükümlerine göre kamu kesiminde özellikle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda, belediyelerde çalışabildikleri gibi, serbest olarak kendi bürolarında da çalışabilirler.