BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ (MF-4, YGS-1)

Programın Amacı :

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmenliği programının amacı teknik liselerde, endüstri meslek liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında bilgisayar sistemleri konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği programında temel fizik ve matematik, devre elemanları ve ölçü aletleri, bilgisayar programlama, mikroişlemci, elektrik ve manyetik alanlar, bilgisayar destekli devre tasarımı gibi alan dersleri verilir.

Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, bilgisayar öğretimi, özel öğretim metotları, mesleki teknik eğitimin esasları, ölçme ve değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmeni olmak isteyenlerin üst düzeyde sayısal yeteneğe sahip, sistematik düşünebilen, mantık ve matematik konularında başarılı olmaları gerekir

Ayrıca düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme,dikkatli, işine özenli olma,insanlarla iyi iletişim kurabilme,kendini ve çevresini geliştirme istek ve çabasında olma bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni olmak isteyenlerde istenen özelliklerdir

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmenliği programını bitirenlere “Teknik Öğretmen” unvanı verilmektedir.

Mezunlar Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni olarak örgün ve yaygın eğitim kurumlarında , Milli Eğitim Bakanlığı tarafından,öğrencilerin yaş düzeyleri  ve okulun amaçları dikkate alınarak hazırlanan öğretim programı çerçevesinde, bilgisayar konusunda teorik ve pratik dersler verir, öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, öğrenci sorunları ile ilgilenir ve giderilmesine çalışır, kendini ve mesleğini geliştirici çalışmalar yapar, alanındaki gelişmelerin öğretim programlarına yansıtılması için girişimlerde bulunurlar.

Çalışma Alanları

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenlerinin başlıca çalışma alanı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı teknik liseler,endüstri meslek liseleri ve yaygın eğitim kurumlarıdır. Bilgisayar her alanda kullanılan bir araç olduğundan bilgisayar  sistemleri öğretmenleri genel eğitim veren okullarda da öğretmen olarak görev alabilirler, özel sektöre bağlı eğitim kurumları ile işletmelerde de çalışma olanağı bulabilirler, kendileri özel iş yeri açabilirler. 

Yeni uygulamaya göre bölüme öğrenciler sayısal puanla alınacak. Temel matematik ve fen dersleri yanında yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim-öğretim ortamlarında etkili kullanımı öğrencilerin asıl uzlaşma alanlarının kapsamını oluşturmaktadır. İnternet ortamları tasarımından görsel uzaktan öğretim tekniklerine, eğitim yazılımları tasarımından her türlü öğretim materyali üretimine kadar gerekli ortamlar sağlanmış olup ülkemizin ihtiyacının en çok olduğu bir alanda, çağdaş öğretmenlik niteliklerine sahip olarak mezun olabilmeleri bölümün ana hedefleridir. Bilgisayar uygulamalı derslerde öğrencilerin kendilerini daha iyi geliştirebilmeleri amacıyla araştırma projeleri çalışmalarına ağırlık verilmektedir.

Mezuniyet sonrası iş alanları açısından pek sorunları olmayacaktır, mezun durumdaki öğrenciler (Öğretmenler) daha çok ortaöğretim düzeyindeki okullarda "Bilgisayar Öğretmeni" veya "Öğretim Teknoloğu" olarak görev alabileceklerdir. İnternet sayfası tasarımı, öğretim materyalleri üretimi, öğretim teknolojileri uzmanlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım kursları, vb. bir çok alanlarda çalışma yapabileceklerdir.